Atrakcje Turystyczne

Synagoga Wielka w Tykocinie została zbudowana w 1642 r na miejscu starszej, drewnianej bożnicy. Jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce. W latach 1974-1978 przeprowadzono w budynku gruntowny remont oraz konserwację i ustanowiono tu siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie, które funkcjonuje do dzisiaj.

W roku 2013 synagoga w Tykocinie zajęła piąte miejsce w Plebiscycie Magazynu National Travel „7 Nowych Cudów Polski”.  [10 metrów od VILLI REGENT]

 

 

 

Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie ufundował w 1763 r Jan Klemens Branicki – prawnuk wielkiego hetmana polnego. Dwumetrowej wysokości monument uchodzi za drugi po warszawskiej Kolumnie Zygmunta Augusta, najstarszy świecki pomnik w Polsce. Wyobraża on dumnego Hetmana, w stroju szlacheckim trzymającego buławę, według starej tradycji ongiś ze szczerego złota.  Na postumencie widnieją łacińskie inskrypcje z tekstem przywileju nadania Czarnieckiemu godności hetmańskiej oraz starostwa tykocińskiego z zamkiem za zasługi w wojnie ze szwedami.  [150 metrów od VILLI REGENT]

 

 

 

  • Barokowy Kościół Świętej Trójcy to jeden z obowiązkowych punktów zwiedzania Tykocina. Został wzniesiony z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego w 1748r i jest budowlą typu bazylikowego. Centralne miejsce trójnawowej świątyni stanowi bogato zdobiony i pozłacany ołtarz. W bocznych nawach  znajduje się sześć ołtarzy znacznie mniejszych, ale również polichromowanych i złoconych. Nad kruchtą rozciąga się balkon chóralny z rokokowymi organami. Ponadto za kościołem znajduje się budynek plebanii, dawniej własność klasztoru misjonarzy, którzy prowadzili w nim seminarium. Ciekawostką jest, że w świątyni znajduje się kielich, którego Jan Paweł II używał w czasie mszy świętej podczas swojej pielgrzymki do Łomży w 1991r. Kielich od 2 kwietnia 2005 r (dnia śmierci papieża) jest używany przy odprawianiu mszy w największe uroczystości kościelne.[180 metrów od VILLI REGENT]

 

 

Zamek w Tykocinie Zygmunta Augusta  to jedna z atrakcji Podlasia. Zlokalizowana na prawym brzegu rzeki Narwi jest niedokończoną rekonstrukcją największej twierdzy bastionowej regionu XVI wieku. W czasie potopu Szwedzkiego  zajęta była  przez sprzymierzone ze Szwedami wojska Bogusława Radziwiłła, odbita zimą 27 stycznia 1657 r. przez  wojska króla Jana Kazimierza, częściowo niszcząc fortecę od strony wschodniej. W zamku podobno w czasie oblężenia zmarł stronnik szwedzki, wojewoda wileński Janusz Radziwiłł . W roku 1959 zamek wraz z okolicznymi dobrami  został ofiarowany Stefanowi Czarnieckiemu za zasługi podczas potopu szwedzkiego. Z okazji rocznicy zdobycia zamku przez wojska Sapiechy, co roku na przełomie stycznia i lutego, organizowana jest impreza pt.”Szturm zamku w Tykocinie”. [ 500 metrów od VILLI REGENT]

Godziny zwiedzania: poniedziałek- niedziela w godz 11-17.

Ceny biletów: dzieci i młodzież 9 zł,dorośli 12 zł.

 

 

Obok dworku Administratora, na małym placyku u zbiegu ulic 11 listopada i ul Poświętnej stoi Pomnik Orła Białego. Wybudowano go w 1982 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, w oparciu o fundusze społeczne. Pomnik swoją formą nawiązuje do nieistniejącego postumentu drewnianego wzniesionego w tym miejscu w 1919 r., na pamiątkę odzyskania niepodległości. Pomnik jest też pamiątką ustanowienia na zamku tykocińskim przez króla Augusta II Mocnego w 1705 r  Orderu Orła Białego – najwyższego odznaczenia w Polsce.[250metrów od VILLI REGENT]

 

 

 

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca we wsi Kiermusy ,odbywa się jarmark staroci i rękodzieła ludowego na który przybywa kilka tysięcy kupujących i zwiedzających.Przy okazji spaceru po targowisku  nie lada atrakcją jest oglądanie przez ogrodzenie, żubrów z pierwszej prywatnej hodowli na Podlasiu (otwarte również w tygodniu). Dla spragnionych wrażeń będzie odwiedzenie Muzeum Oręża Polskiego z niedawno otwartą wystawą średniowiecznych narzędzi tortur i egzekucji.[3 km od VILLI REGENT] W pokonaniu odległości proponujemy skorzystać z rowerów hotelowych dostępnych nieodpłatnie dla naszych gości.


 

 

 

 

 

 

 

 

W połowie drogi do  do Kiermus mijamy Europejską Wieś Bocianią ustanowioną w 2001 r. Każdego roku w obrębie zaledwie jednego gospodarstwa  gnieździ się tu około 30 bocianich par.Tylko jedno miejsce w wybranym kraju jest uhonorowane tym tytułem i drugie już go nie otrzyma.Ponadto miłośnikom aktywnego wypoczynku folwark oferuje naukę jazdy konnej po nadnarwiańskich łąkach jednym spośród 14 koni.[1,8 km od VILLI REGENT]-W pokonaniu odległości proponujemy skorzystać z rowerów hotelowych dostępnych nieodpłatnie dla naszych gości.

Na południe od Tykocina w XIX wiecznym dworze Kurowo znajduje się siedziba Narwiańskiego Parku Krajobrazowego.Obejmuje on swoim zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi (6810 ha) zwaną potocznie” Polską Amazonką”. Walory przyrodnicze parku to przede wszystkim unikatowy system rzeki wielokorytowej z licznymi zakolami tworzącymi labirynt.  Oprócz zwiedzania dworu z wieżą widokową na rozlewiska Narwi oraz szlaków przeznaczonych dla kajakarzy znajduje się tu ścieżka piesza tzw. KŁADKA WŚRÓD BAGIEN (1 km długości), która prowadzi przez różnorodne ekosystemy parku.Teren jest przede wszystkim ostoją lęgową ptaków -głównie wodno-błotnych.Stwierdzono tu występowanie  203 gatunków,wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej min. bielik, derkacz,wodniczka, które są największą atrakcją parku.[11 km od VILLI REGENT] Proponujemy wycieczkę rowerową.  🙂

BILETY JEDNODNIOWE;  normalny 5 zł,  ulgowy 2,5 zł,  przewodnik 1 godz 30 zł

WYPOŻYCZENIE KAJAKA DO CELÓW EDUKACYJNYCH; za każdą rozpoczętą godzinę 7 zł,  doba 30 zł.