Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie Zygmunta Augusta to jedna z atrakcji Podlasia. Zlokalizowana na prawym brzegu rzeki Narwi jest niedokończoną rekonstrukcją największej twierdzy bastionowej regionu XVI wieku. W czasie potopu Szwedzkiego zajęta była przez sprzymierzone ze Szwedami wojska Bogusława Radziwiłła, odbita zimą 27 stycznia 1657 r. przez wojska króla Jana Kazimierza, częściowo niszcząc fortecę od strony wschodniej. 

W zamku podobno w czasie oblężenia zmarł stronnik szwedzki, wojewoda wileński Janusz Radziwiłł . W roku 1959 zamek wraz z okolicznymi dobrami został ofiarowany Stefanowi Czarnieckiemu za zasługi podczas potopu szwedzkiego. Z okazji rocznicy zdobycia zamku przez wojska Sapiechy, co roku na przełomie stycznia i lutego, organizowana jest impreza pt.”Szturm zamku w Tykocinie”. ( 500 metrów od VILLI REGENT)