Kościół Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy to jeden z obowiązkowych punktów zwiedzania Tykocina. Został wzniesiony z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego w 1748r i jest budowlą typu bazylikowego. 

Centralne miejsce trójnawowej świątyni stanowi bogato zdobiony i pozłacany ołtarz. W bocznych nawach  znajduje się sześć ołtarzy znacznie mniejszych, ale również polichromowanych i złoconych. Nad kruchtą rozciąga się balkon chóralny z rokokowymi organami. 

Ponadto za kościołem znajduje się budynek plebanii, dawniej własność klasztoru misjonarzy, którzy prowadzili w nim seminarium. Ciekawostką jest, że w świątyni znajduje się kielich, którego Jan Paweł II używał w czasie mszy świętej podczas swojej pielgrzymki do Łomży w 1991r. Kielich od 2 kwietnia 2005 r (dnia śmierci papieża) jest używany przy odprawianiu mszy w największe uroczystości kościelne.

https://parafia-tykocin.pl/

(180 metrów od VILLI REGENT).