Pomnik Orła Białego

Obok dworku Administratora, na małym placyku u zbiegu ulic 11 listopada i ul Poświętnej stoi Pomnik Orła Białego. Wybudowano go w 1982 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, w oparciu o fundusze społeczne. Pomnik swoją formą nawiązuje do nieistniejącego postumentu drewnianego wzniesionego w tym miejscu w 1919 r., na pamiątkę odzyskania niepodległości. Pomnik jest też pamiątką ustanowienia na zamku tykocińskim przez króla Augusta II Mocnego w 1705 r Orderu Orła Białego – najwyższego odznaczenia w Polsce. Warty zacytowania jest napis na jednym z boków Pomnika: "TEN SYMBOL ŚWIĘTY, TEN NASZ ORZEŁ BIAŁY NIE DO SŁUŻALSTWA STWORZONY LECZ CHWAŁY"  [250metrów od VILLI REGENT]