Dzielnica Kaczorowo

Tykocin posiada barokowy układ przestrzenny miasta z dobrze widoczną częścią żydowską. Co ciekawe, pierwszych 10 rodzin żydowskich zostało sprowadzonych w 1522 roku w celu ożywienia działalności handlowej, a już w XVII wieku tykocińscy Żydzi mieli dominującą rolę wśród żydowskich społeczności na Podlasiu. Przed II wojną światową 50% z 5000 mieszkańców miasta było Żydami i tylko krakowski Kazimierz uważany był za ważniejszy ośrodek żydowski w Polsce.

Historia Żydów w Tykocinie zakończyła się nagle w dniach 25 i 26 sierpnia 1941 roku. Wtedy to Niemcy zorganizowali pogrom, w ramach którego w lasach położonej opodal wsi Łopuchowo wymordowali prawie wszystkich żydowskich mieszkańców. Pozostały po nich budowle charakterystyczne dla przedwojennych miasteczek żydowskich. Najwięcej zobaczysz ich w zamieszkałej przez Żydów dzielnicy Kaczorowo, w okolicy Małego Rynku oraz na ulicy Koziej i Piłsudskiego. Granice dzielnicy rozpoczyna Villa Regent a kończy cmentarz żydowski.