Dwór Kurowo

Na południe od Tykocina w XIX wiecznym dworze Kurowo znajduje się siedziba Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on swoim zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi (6810 ha) zwaną potocznie” Polską Amazonką”.

Walory przyrodnicze parku to przede wszystkim unikatowy system rzeki wielokorytowej z licznymi zakolami tworzącymi labirynt.  Oprócz zwiedzania dworu z wieżą widokową na rozlewiska Narwi oraz szlaków przeznaczonych dla kajakarzy znajduje się tu ścieżka piesza tzw. KŁADKA WŚRÓD BAGIEN (1 km długości), która prowadzi przez różnorodne ekosystemy parku.Teren jest przede wszystkim ostoją lęgową ptaków -głównie wodno-błotnych.Stwierdzono tu występowanie  203 gatunków,wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej min. bielik, derkacz,wodniczka, które są największą atrakcją parku.[11 km od VILLI REGENT] Proponujemy wycieczkę rowerową.  

BILETY JEDNODNIOWE;  normalny 5 zł,  ulgowy 2,5 zł,  przewodnik 1 godz 30 zł

WYPOŻYCZENIE KAJAKA DO CELÓW EDUKACYJNYCH; za każdą rozpoczętą godzinę 7 zł,  doba 30 zł.