Synagoga Wielka

Synagoga Wielka w Tykocinie została zbudowana w 1642 r na miejscu starszej, drewnianej bożnicy. Jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce. W latach 1974-1978 przeprowadzono w budynku gruntowny remont oraz konserwację i ustanowiono tu siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie, które funkcjonuje do dzisiaj.

W roku 2013 synagoga w Tykocinie zajęła piąte miejsce w Plebiscycie Magazynu National Travel “7 Nowych Cudów Polski”.  [10 metrów od VILLI REGENT]