HISTORIA TYKOCINA

Historia Tykocina rozpoczyna się w latach istnienia Księstwa Mazowieckiego. Miejscowość ta nabyła prawa miejskie w 1425 r. i w tym momencie z liczbą 2000 mieszkańców stała się jednym z 30 miast największych w Polsce. ( największy wówczas był Gdańsk- 35000 mieszkańców}  . Jeszcze tego samego roku Tykocin został włączony w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rządzący miastem wójtowie przekazywali władzę dziedzicznie, aż do 1542 r. Wtedy to, Tykocin przeszedł pod władanie króla Zygmunta Augusta. Miasto to stało się ponownie częścią  Królestwa Polskiego.

Duży wkład w historii Tykocina mieli Żydzi. Pierwsze osadnictwo żydowskie datujemy na rok 1522. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga pozostała nieocenioną pamiątką z ówczesnych lat. Do dziś można zwiedzać jej wnętrze. Żydzi, podobnie jak w innych miejscowościach podlaskich, wnieśli bardzo wiele w rozwój Tykocina. Swoją pracowitością i umiejętnościami rozwinęli gospodarczo to miasto. Przyczynili się do rozwoju handlu i rzemiosła. Kahał Tykocki ( gmina żydowska) w XV w. swoimi rozmiarami i znaczeniem postrzegany był jako drugi w kraju po Krakowskim. Przed II wojną światową żydzi stanowili połowę mieszkańców miasta. Ich obecność na ziemiach podlaskich, także w Tykocinie zakończyła się w latach okupacji niemieckiej. Polityka hitlerowska doprowadziła do zagłady Żydów Tykocińskich.

W historii Tykocina wpisanych jest wiele ważnych dla Polski nazwisk. Pod koniec XVI w. starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki – sekretarz króla Zygmunta Augusta. Miasto otrzymywało także kolejne przywileje od samych królów: Władysława IV czy też Stefana Batorego który na zamku w Tykocinie za swego panowania zgromadził połowę arsenału militarnego Polski. W 1655 r. w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł, które to wydarzenie uwiecznił Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Kolejną ważną postacią historyczną związaną z tym miastem jest Stefan Czarniecki. Otrzymał on Tykocin i całe starostwo od króla Jana Kazimierza. Była to forma wynagrodzenia za zasługi w wojnie ze Szwedami. W mieście został postawiony pomnik na cześć S. Czarnieckiego. Istnieje do dziś. Tykocin był miastem chętnie odwiedzanym przez królów i magnatów. To właśnie tu August II ustanowił najwyższe odznaczenie państwowe RP – Order Orła Białego.

Tykocin w XVIII i XIX w. funkcjonował pod zaborem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. W latach II wojny światowej przetrwał okupację sowiecką i niemiecką,


TYKOCIN DZIŚ

Ze względu na swą bogatą historię, Tykocin jest dziś miejscowością bardzo atrakcyjną turystycznie.  Zabytki, które się tu znajdują są odzwierciedleniem historii tego miasta. Sam układ urbanistyczny wpisany w 2021 r.  na listę pomników historii  jest ciekawą, rzadko już spotykaną atrakcją. Miasto przypomina bowiem charakterystyczny układ miasteczka żydowskiego.

Tykocin posiada ponad sto zabytków wpisanych do rejestru konserwatora zabytków, których  zwiedzanie dostarczy Państwu wielu przyjemności i ciekawych zdjęć. Spacer po mieście umilają zabytkowe brukowane kamieniem uliczki , a wzdłuż nich ładne, drewniane domki. Rynek główny miasta bez względu na porę roku urzeka swym wyglądem i wyjątkowym klimatem. To w Tykocinie kręcono takie filmy jak; „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za Miedzą”,” Biała sukienka”,” Tadeusz Kantor”, „Blondynka” czy też duże produkcje amerykańskie „My name is Sara”

Tykocin to nie tylko miejscowość o ciekawej historii, ale także wyjątkowa przyrodniczo okolica. Już samo położenie Tykocina, na lewym brzegu Narwi wskazuje na bogate w faunę i florę tereny. Zlokalizowany wokół trzech wielkich kompleksów przyrodniczych – Narwiańskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej jest miejscowością przecinającą wiele szlaków turystycznych – rowerowych i pieszych. Tykocin zaprasza turystów na organizowane tu imprezy, związane z kulturą tego miasta. Odtwarzanie wydarzeń historycznych, jarmarki, festyny, koncerty i wiele innych przyciąga tłumy zainteresowanych. Do najpopularniejszych imprez należą:

Tykocin - mapa atrakcji

Atrakcje w okolicy

Dzielnica Kaczorowo

Dzielnica Kaczorowo to zachodnia część Tykocina zamieszkała dawniej przez ludność żydowską. Stanowiąca przedmieście miasta stała się jedną z najbardziej zamożnych i znaczących gmin żydowskich Rzeczypospolitej.

Kościół Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy to jeden z obowiązkowych punktów zwiedzania Tykocina. Został wzniesiony z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego w 1748r i jest budowlą typu bazylikowego.

Synagoga Wielka

W roku 2013 synagoga w Tykocinie zajęła piąte miejsce w Plebiscycie Magazynu National Travel “7 Nowych Cudów Polski”. (10 metrów od VILLI REGENT)

Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie Zygmunta Augusta to jedna z atrakcji Podlasia. Zlokalizowana na prawym brzegu rzeki Narwi jest niedokończoną rekonstrukcją największej twierdzy bastionowej regionu XVI wieku.

Zespół Klasztorny Bernardynów w Tykocinie

Kompleks klasztorny, jak większość zabytków w Tykocinie, ma charakter barokowy, a znajdujące się na jego posesji zabudowania zachowały swój pierwotny wygląd do dziś.

Jarmark staroci

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca we wsi Kiermusy niedalekoTykocina odbywa się jeden z największych w Polsce jarmark staroci i rękodzieła ludowego.

Pomnik Stefana Czarnieckiego

Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie ufundował w 1763 r Jan Klemens Branicki – prawnuk wielkiego hetmana polnego.

Pomnik Orła Białego

Obok dworku Administratora, na małym placyku u zbiegu ulic 11 listopada i ul Poświętnej stoi Pomnik Orła Białego

Europejska Wieś Bociania

Każdego roku w obrębie zaledwie jednego gospodarstwa gnieździ się tu około 30 bocianich par.

Białystok - stolica województwa

Pierwsze informacje na temat Białegostoku możemy znaleźć już w dokumencie z pierwszej połowy XV wieku, kiedy to wieś o nazwie Bielszczany Stok zostaje nadana Maciejowi z Tykocina.

Dwór Kurowo

Na południe od Tykocina w XIX wiecznym dworze Kurowo znajduje się siedziba Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on swoim zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi (6810 ha) zwaną potocznie” Polską Amazonką”.

Kładka nad Narwią – Śliwno-Waniewo

Drewniany pomost w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego przeprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami łączy ze sobą Śliwno i Waniewo. Jest to doskonała trasa na spokojny spacer na łonie przyrody.