Zespół Klasztorny Bernardynów w Tykocinie

Zespół Klasztorny Bernardynów w Tykocinie 

Kilkaset metrów od rynku usytuowany jest Zespół Klasztorny Bernardynów, powstały w latach 1771–1790 również z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. Stoi on w miejscu dawnego dworu króla Zygmunta Augusta, a mieści obecnie dom pomocy społecznej.

Na zespół klasztorny zbudowany na planie podkowy składają się: ogród z dziedzińcem, dzwonnica-brama z ogrodzeniem, klasztor, kaplica pw. św. Elżbiety oraz zabudowania gospodarcze. Cały kompleks ma charakter barokowy i oprócz zobaczenia go z zewnątrz, polecam wizytę w kaplicy św. Elżbiety. (300 m od Villi Regent)