HISTORIA TYKOCINA

Historia Tykocina rozpoczyna się w latach istnienia Księstwa Mazowieckiego. Miejscowość ta nabyła prawa miejskie w 1425 r. i w tym momencie z liczbą 2000 mieszkańców stała się jednym z 30 miast największych w Polsce. ( największy wówczas był Gdańsk- 35000 mieszkańców}  . Jeszcze tego samego roku Tykocin został włączony w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rządzący miastem wójtowie przekazywali władzę dziedzicznie, aż do 1542 r. Wtedy to, Tykocin przeszedł pod władanie króla Zygmunta Augusta. Miasto to stało się ponownie częścią  Królestwa Polskiego.

Duży wkład w historii Tykocina mieli Żydzi. Pierwsze osadnictwo żydowskie datujemy na rok 1522. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga pozostała nieocenioną pamiątką z ówczesnych lat. Do dziś można zwiedzać jej wnętrze. Żydzi, podobnie jak w innych miejscowościach podlaskich, wnieśli bardzo wiele w rozwój Tykocina. Swoją pracowitością i umiejętnościami rozwinęli gospodarczo to miasto. Przyczynili się do rozwoju handlu i rzemiosła. Kahał Tykocki ( gmina żydowska) w XV w. swoimi rozmiarami i znaczeniem postrzegany był jako drugi w kraju po Krakowskim. Przed II wojną światową żydzi stanowili połowę mieszkańców miasta. Ich obecność na ziemiach podlaskich, także w Tykocinie zakończyła się w latach okupacji niemieckiej. Polityka hitlerowska doprowadziła do zagłady Żydów Tykocińskich.

W historii Tykocina wpisanych jest wiele ważnych dla Polski nazwisk. Pod koniec XVI w. starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki – sekretarz króla Zygmunta Augusta. Miasto otrzymywało także kolejne przywileje od samych królów: Władysława IV czy też Stefana Batorego który na zamku w Tykocinie za swego panowania zgromadził połowę arsenału militarnego Polski. W 1655 r. w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł, które to wydarzenie uwiecznił Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Kolejną ważną postacią historyczną związaną z tym miastem jest Stefan Czarniecki. Otrzymał on Tykocin i całe starostwo od króla Jana Kazimierza. Była to forma wynagrodzenia za zasługi w wojnie ze Szwedami. W mieście został postawiony pomnik na cześć S. Czarnieckiego. Istnieje do dziś. Tykocin był miastem chętnie odwiedzanym przez królów i magnatów. To właśnie tu August II ustanowił najwyższe odznaczenie państwowe RP – Order Orła Białego.

Tykocin w XVIII i XIX w. funkcjonował pod zaborem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. W latach II wojny światowej przetrwał okupację sowiecką i niemiecką,


TYKOCIN DZIŚ

Ze względu na swą bogatą historię, Tykocin jest dziś miejscowością bardzo atrakcyjną turystycznie.  Zabytki, które się tu znajdują są odzwierciedleniem historii tego miasta. Sam układ urbanistyczny wpisany w 2021 r.  na listę pomników historii  jest ciekawą, rzadko już spotykaną atrakcją. Miasto przypomina bowiem charakterystyczny układ miasteczka   żydowskiego.

Tykocin posiada ponad sto zabytków wpisanych do rejestru konserwatora zabytków, których  zwiedzanie dostarczy Państwu wielu przyjemności i ciekawych zdjęć. Spacer po mieście umilają zabytkowe brukowane kamieniem uliczki , a wzdłuż nich ładne, drewniane domki. Rynek główny miasta bez względu na porę roku urzeka swym wyglądem i wyjątkowym klimatem. To w Tykocinie kręcono takie filmy jak; „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za Miedzą”,” Biała sukienka”,” Tadeusz Kantor”, „Blondynka” czy też duże produkcje amerykańskie „My name is Sara”

Tykocin to nie tylko miejscowość o ciekawej historii, ale także wyjątkowa przyrodniczo okolica. Już samo położenie Tykocina, na lewym brzegu Narwi wskazuje na bogate w faunę i florę tereny. Zlokalizowany wokół trzech wielkich kompleksów przyrodniczych – Narwiańskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej jest miejscowością przecinającą wiele szlaków turystycznych – rowerowych i pieszych. Tykocin zaprasza turystów na organizowane tu imprezy, związane z kulturą tego miasta. Odtwarzanie wydarzeń historycznych, jarmarki, festyny, koncerty i wiele innych przyciąga tłumy zainteresowanych. Do najpopularniejszych imprez należą:

Tykocin - mapa atrakcji

Atrakcje w okolicy